SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE

Uhersky Brod

Starodawne miasto nad spływem Olszawy i Korecznice. Znajduje się tu miejska zona zabytkowa. Wokół roku 1260 został tutaj założony klasztor dominikański. Pierwotny gród był odludniony w 16. stuleciu, i podczas wojny trzydziestoletniej całkowicie zanikł. Na przełomie 17. i 18. stulecia został zbudowany na resztkach grodu kompleks zamkowy. W areału tym dziś znajduje się muzeum J.A. Komenskiego. Kościół klasztorny z roku 1733 cieszy się bardzo cenną dekoracją wewnętrzną. Do wybitnych zabytków architektury można również zaliczyć kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny z roku 1733 – wybitny pokaz budownictwa barokowego. Miasto to jest także jednym z możliwych miejsc narodzin „nauczyciela narodów” Jana Amosa Komenskiego.